Interim Management

Headlight International erbjuder även våra kunder interimslösningar för tillsättning av VD och chefer på ledningsgruppsnivå. När ditt företag står inför extraordinära utmaningar eller när ni tillfälligt behöver fylla kritiska roller, kan en interimslösning vara det bästa alternativet. Efter att ha arbetat med Executive Search sedan år 2000 har vi ett gediget nätverk i alla branscher för ledande befattningar.

Headlight Internationals branschkunskap om konsumentprodukter/detaljhandel, telekom/IT, bygg/fastighet, verkstadsindustri och private equity är särskilt stor. Dessutom har vi search-erfarenhet från följande branscher: bank/finans/försäkring, infrastruktur, media/online, life sciences, professional services, intresseorganisationer samt kultur-, sport- och upplevelseindustrin.

Är du interimschef idag eller vill börja ta dig an interimsuppdrag?

Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan till vår ansvarige för interim Richard Tersander:

Erfarenhet och beprövad framgång

Med en gedigen bakgrund inom chefs- och styrelserekrytering de senaste 20 åren, har vi byggt upp en stark grund av erfarenhet och kunskap. Vår Interim Management-tjänst är inget undantag. Vi applicerar samma beprövade metoder och hantverksmässiga tillvägagångssätt som har gjort våra tidigare rekryteringslösningar så framgångsrika.

Snabb tillgänglighet av högkvalificerade ledare

Genom Interim Management kan vi erbjuda omedelbar tillgång till högkvalificerade ledare som kan fylla viktiga roller i ert företag på kort varsel. Detta är särskilt värdefullt i situationer där ni behöver agera snabbt för att hantera förändringar eller övergångsperioder.

KOM I KONTAKT MED OSS!

Vi besvarar gärna alla dina frågor och funderingar.

Flexibilitet och skräddarsydd lösning

Varje företag och situation är unik. Vi förstår vikten av att skapa skräddarsydda lösningar som möter era specifika behov och utmaningar. Genom Interim Management kan vi erbjuda den flexibilitet som krävs för att anpassa oss till era mål och målsättningar.

Kontinuitet och övergångssupport

Vår Interim Management-tjänst syftar inte bara till att tillhandahålla temporärt ledarskap, utan också att säkerställa en smidig övergång och kontinuitet i verksamheten. Vi arbetar aktivt med att stödja er organisation under övergångsperioden och säkerställer att ni är rustade för framgång även efter att interimchefen har lämnat sin roll.