Ledstjärnor

Hantverk, engagemang och ”one firm” är grunden i allt vårt arbete.

Headlight International har ett arbetssätt som gör att vi skiljer oss från många andra aktörer på marknaden. Vi kombinerar de stora executive search företagens metodik och process med det lilla företagets dynamik.

Hantverk

För oss är kvalitet viktigare än volym. Till skillnad från många andra företag i vår bransch arbetar våra konsulter med maximalt två aktiva uppdrag parallellt. Dessutom arbetar konsulterna själva med rekryteringsprocessens alla delar. För att säkerställa processens kvalitet delegerar vi således inte några kritiska moment till mindre erfarna kollegor. Vi vill också att våra kunder ska vara delaktiga i processen.

Engagemang

Headlight International är ett företag som strävar efter att etablera en nära och långsiktig relation med såväl våra kunder och kandidater som våra källor. Vårt nätverk är vår nyckel till framgång. Därför engagerar vi oss i alla kontakter vi tar på marknaden.

Vi tar vårt uppdrag som ambassadörer för våra kunder på allvar. Hur vi väljer att hantera våra kandidater och källor återspeglar inte bara vår professionalism, utan även vår kunds.

Våra konsulter lägger stor vikt vid att lära sig kundens företagskultur, något vi anser vara en förutsättning för att vi ska kunna presentera de bästa kandidaterna för varje enskild befattning och kund. Att driva få uppdrag parallellt möjliggör även att vi kan påbörja våra uppdrag snabbt och därmed presentera kandidater för vår kund inom en snäv tidsram. Detta utan att göra avkall på våra kvalitetskrav.

"One firm"

Samtliga Partners, konsulter och anställda arbetar för företagets och dess kunders bästa och har inga egna särintressen. Vi delar vår gemensamma värdegrund och sätter företagets och våra kunders intressen framför våra egna. Vi drivs av att utveckla och utvecklas och ser oss själva som entreprenörer. Vi tar tillvara vår samlade kompetens och samarbetar i alla uppdrag för att uppnå de allra bästa resultaten för våra kunder.

Kom i kontakt med oss!

Kontakta oss, vi besvarar gärna alla dina frågor och funderingar.