Executive Search

HEADLIGHT INTERNATIONAL har under många år fokuserat på chefsrekrytering genom search. Vi inriktar oss på det som vi kan och brinner för allra mest; att förstå vilka utmaningar en verksamhet står inför och matcha det behovet med de allra mest kvalificerade chefskandidaterna. Vårt annorlunda och unika koncept, där vi själva som konsulter hanterar alla kontakter med både kunder och kandidater i uppdragen och väljer att arbeta med maximalt två aktiva uppdrag parallellt, har rönt stor uppskattning. Arbetssättet gör att vi kan investera mer tid i varje uppdrag och lägga stor kraft på att identifiera de bästa kandidaterna för varje uppdrag. Vi tycker det är viktigt att hålla en hög servicenivå och månar om det personliga bemötandet.

Vår kunskap

Headlight Internationals kunskap om branscher som konsumentprodukter/detaljhandel, telekom/IT, bygg/fastighet, verkstadsindustri och private equity är särskilt stor, men vi har search-erfarenhet från flera olika branscher: bank/finans/försäkring, infrastruktur, media/online, Life Sciences, professional services, intresseorganisationer samt kultur-, sport- och upplevelseindustrin.

VD- och ledningsgruppsnivå

Vi arbetar framförallt med rekryteringar på VD- och ledningsgruppsnivå. Drygt en tredjedel av uppdragen rör tillsättningar av VD i alltifrån stora koncerner till mindre utvecklingsbolag. Rekrytering av ledamöter till bolagsstyrelser, där samma beprövade metoder för analys och kompetens tillämpas som till chefsbefattningar, är en alltmer efterfrågad tjänst.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda?

Kontakta oss, vi besvarar gärna alla dina frågor och funderingar.