Executive Search - Rekrytering genom sökning

HEADLIGHT INTERNATIONAL har under många år fokuserat på chefsrekrytering genom executive search. Vi inriktar oss på det som vi kan och brinner för allra mest; att förstå vilka utmaningar en verksamhet står inför och matcha det behovet med de allra mest kvalificerade chefskandidaterna. Vårt annorlunda och unika koncept, där vi själva som konsulter hanterar alla kontakter med både kunder och kandidater i uppdragen och väljer att arbeta med maximalt två aktiva uppdrag parallellt, har rönt stor uppskattning. Arbetssättet gör att vi kan investera mer tid i varje uppdrag inom chefsrekrytering via executive search och lägga stor kraft på att identifiera de bästa kandidaterna för varje uppdrag. Vi tycker det är viktigt att hålla en hög servicenivå och månar om det personliga bemötandet.

Vår kunskap

Headlight Internationals kunskap om branscher som konsumentprodukter/detaljhandel, telekom/IT, bygg/fastighet, verkstadsindustri och private equity är särskilt stor, men vi har drivit chefsrekryteringar inom i princip alla branscher, exempelvis: bank/finans/försäkring, infrastruktur, media/online, Life Sciences, professional services, intresseorganisationer samt kultur-, sport- och upplevelseindustrin. Snarare än att beskriva oss som experter inom en sektor, anses vi vara experter på själva processen inom executive search – chefsrekrytering genom sökning.

VD-Rekrytering och rekrytering på ledningsgruppsnivå

Vi arbetar framförallt med rekryteringar på VD- och ledningsgruppsnivå. Drygt en tredjedel av uppdragen rör VD-rekrytering i alltifrån stora koncerner till mindre utvecklingsbolag, resten rapporterar till VD. Rekrytering av ledamöter till bolagsstyrelser, där samma beprövade metoder för analys och kompetens tillämpas som till chefsbefattningar, är en alltmer efterfrågad tjänst.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda?

Kontakta oss, vi besvarar gärna alla dina frågor och funderingar.

Rekrytering – vår unika process

Det som gör Headlight International unika är det personliga engagemanget i varje uppdrag. Det är samma seniora konsult som anlitats av klienten, som tar alla kontakter med tipsgivare och kandidater i varje chefs- och vd-rekryteringsuppdrag. Vi delegerar inte till en juniorkonsult. Vi tar rollen som klientens ambassadör på största allvar och lämnar bestående positiva intryck i varje chefsrekryteringsuppdrag.

Executive search – bidrar till employer branding

Klienter glömmer ofta att executive search handlar en hel del om “Employer Branding”. En illa skött chefsrekrytering skapar badwill för uppdragsgivaren, men om vi är professionella och engagerade visavi alla kandidater kommer efterbörden att bli positiv – även för de som inte får jobbet.