Headlight International kompletterar sitt utbud av tjänster genom lansering av ”Management Review”!

Som en följd av allt fler kundförfrågningar i ämnet, har Headlight International tagit fram en tjänst där vi hjälper företag med affärsmässigt kopplade utvärderingar av styrelser och ledningsgrupper med verktyg som är anpassade till bolagens verksamhet. Flera av våra konsulter har under sina tidigare chefsroller skaffat sig erfarenheter som vi nu förädlar och integrerar i denna tjänst. Management Review fyller en viktig funktion vid alla typer av viktiga förändringar i bolaget såsom sammanslagning eller uppköp av bolag, börsintroduktion, rekrytering av ny medlem till ledningsgrupp eller styrelse. Självklart kan tjänsten även användas för att få en bättre förståelse av nuläge för att sedan kunna fatta rätt beslut för bolagets utveckling.

Management Review-tjänsten omfattar företagsanpassade steg som nulägesanalys, tester och djupintervjuer, avrapportering samt åtgärdsplan. För mer information kontakta

Pernilla Siewertz, 072-716 60 67
Titti Bille Lundgren, 073-540 56 88

Dela inlägget:

LinkedIn
Email

Läs våra senaste inlägg: